Вътреуниверситетски проект: Безопасност на пациенти при спешни състояния в оториноларингологията

Срок за изпълнение:

01.04.2020г. -
Активен проект Кандидатстването е затворено

Кратко описание:

Безопасността на пациенти при спешни състояния в оториноларингологията се постига в няколко направления: превенция, диагностика, лечение на основните заболявания и на техните усложнения.

Безопасността на пациентите при спешните състояния са представени в анотацията в зависимост от засягането на различните органи и системи.

Заболявания на слуховия анализатор: Внезапна глухота, травматична руптура на тъпанчева мембрана, остри вестибуларни кризи, възпалителни заболявания на средното ухо и техните усложнения (отоантрити, мастоидити, пареза на нервус фациалис, вътречерепни усложнения) изискват като превенция - прегледи от специалист УНГ болести, изследвания на слуха, лечение на заболявания предизвикващи гореспоменатите нозологични единици.

Лечението се извършва след задължителна хоспитализация в болнични заведения и специалисти с нужната квалификация.

Заболявания на нос и околоносни кухини: кръвоизливи от носа, възпалителни заболявания на носа и околоносните кухини, орбитални и вътречерепни усложнения. В превенцията на тези заболявания се включва лечение на общи заболявания като Морбус Хипертоникус, хематологични заболявания, инфекциозни болести, които водят до кръвоизливи от носа.

При останалите заболявания е нужно прегледи при специалист УНГ болести.

Лечението е след задължителна хоспитализация-консервативно или оперативно.

Диагностиката и лечението на заболяванията на фаринкс, ларинкс, шия, хранопровод, трахея и бронхи се извършва в същия алгоритъм като горепосочените нозологични единици.

Цели на проекта:

1. Превенция на спешните състояния при заболявания на ушите носа и гърлото

2. Поведение, диагностика и лечение на спешните състояния в оториноларингологията.

3. Поведение, диагностика и лечение на усложненията при спешни състояния в оториноларингологията.

Финансиране:

МУ-Пловдив

Публикации:

1. Монография : Спешни състояния в оториноларингологията. автори- Илиян Дойков, спас Консулов. под печат 2020г.