Проект: Безопасност на пациенти със съдова патология при работа в хибридна зала