Проект: Програма за стратегически изследвания и иновации за развитие на МУ – Пловдив (ПСНИИР -МУП). Изследователска линия "Биоматериали и наноструктури за доставяне на лекарства"