Проект: Ефективност на антибактериалната фотодинамична терапия в нехирургичното лечение на умерена форма на хроничен пародонтит