Проект: Определяне на антимикробната активност на пробиотични щамове лактобацили срещу пародонтопатогенни микроорганизми