Проект: Building individual and community resilience through nature-based therapies (Acronym: “RESONATE”)

Направление:

Срок за изпълнение:

01.06.2023г. - 31.05.2027г.
Активен проект Кандидатстването е затворено

Кратко описание:

Основаните на контакт с природата терапии могат да играят важна роля при справянето с проблемите на физическото и психично здраве, но е необходимо да знаем повече за ползите и предизвикателствата, свързани с тях. Нарастват доказателствата, че прекарването на време в естествени и полуестествени места като градски паркове, гори, планини, реки и плажове може да намали риска на хората от различни здравословни и социални проблеми, включително сърдечни заболявания, диабет, стрес, депресия и самота, както и да подпомогне изграждане на устойчивост при справянето с ежедневните и дългосрочни житейски предизвикателства. RESONATE ще проучи тези проблеми с преглед на интервенциите в световен мащаб и ще проведе в различни европейски държави 9 задълбочени проучвания, включващи основани на контакт с природата терапии. Три действия за социални иновации ще разработят центрове за устойчивост, фокусирани върху общността и основани на контакт с природата, за да демонстрират най-добрите практики за мащабиране и разширяване на успешните интервенции.

Финансиране:

Horizon Europe, Call: HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-02-two-stage. Topic: Nature-based therapy for health and well-being. Type of action: RIA (Research and Innovation Action)