Проект: Проект №КП-06-МНФ/12 от 14.12.2018 към Фонд "Научни изследвания" на МОН за „Подкрепа на международни научни форуми в Република България“