Изследовател: Тома Цветанов

Направление, в което работи:

Месторабота:

МУ-Пловдив

E-mail адрес:

Портфолио:

Завършил бакалавърска степен по Биоинформатика в ПУ „Паисий Хилендарски”.
Научните му интереси са в сферата на биостатистиката, биоинформатичния анализ и физиология на растенията.